Mural: Porozmawiajmy mamo

http://porozmawiajmymamo.pl/index.html

MISJA KAMPANII „POROZMAWIAJMY, MAMO”

Dzień pierwszej miesiączki, symbolicznego stania się kobietą, pamięta każda z nas. To wyjątkowo ważny moment w życiu – moment, w którym niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie córki i wprowadzenie jej w tajniki kobiecości, a szczera rozmowa matki z córką sprzyja budowaniu bliskości i więzi między nimi.

Niestety, jak pokazują badania przeprowadzone w 2018 roku na zlecenie marki No–Spa1, większość matek nie wie, jak rozmawiać z córkami na temat menstruacji i dojrzewania. Ten problem jest w społeczeństwie tak duży, że miesiączka w wielu domach jest po prostu tematem tabu, a ciężar przygotowania dziewczynki do zmian towarzyszących dojrzewaniu świadomie przenoszony jest na szkołę. Dziewczynki wkraczają w wiek menstruacyjny z bardzo ograniczoną wiedzą na temat tego, co dzieje się z ich organizmem. Najgorsze jest jednak to, że w tak trudnej i ważnej dla nich chwili brak im „emocjonalnego przewodnika”, jakim powinna być matka.

To właśnie z myślą o mamach dojrzewających córek powstała kampania „Porozmawiajmy, Mamo”. To ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest przekazanie mamom pomocnych narzędzi i nauczenie ich, jak bez skrępowania rozmawiać z córką o dojrzewaniu, nie tylko w kontekście nadchodzacych zmian fizjologicznych, ale – co ważniejsze – zmian związanych z psychiką i emocjami młodej, dojrzewającej kobiety. Wierzymy, że silna i mądrze wprowadzająca córkę w dorosłość matka to silna i mądra, odważnie krocząca przez świat i znająca swoją wartość córka.

THE MISSION OF THE “LET’S TALK MOM” CAMPAIGN

Each of us remembers the day of the first menstruation, symbolically becoming a woman. This is an exceptionally important moment in life – the moment when it is extremely important to properly prepare the daughter and introduce her to the secrets of femininity, and the sincere conversation between mother and daughter fosters building closeness and bonds between them.

Unfortunately, as research conducted in 2018 on behalf of the No-Spa brand shows, most mothers do not know how to talk to their daughters about menstruation and puberty. This problem is so big in society that menstruation in many homes is simply a taboo subject, and the burden of preparing a girl for the changes accompanying puberty is consciously shifted to school. Girls enter menstrual age with very little knowledge of what is going on with their bodies. The worst thing, however, is that at such a difficult and important moment for them, they lack the “emotional guide” that a mother should be.

It is with mothers of maturing daughters in mind that the “Let’s talk, Mom” ​​campaign was created. It is a nationwide educational project aimed at providing mothers with helpful tools and teaching them how to freely talk to their daughters about puberty, not only in the context of the upcoming physiological changes, but also – more importantly – changes related to the psyche and emotions of a young, maturing woman We believe that a strong mother who wisely introduces her daughter to adulthood is a strong and wise daughter who bravely walks through the world and knows her worth.

Mural: Blizniego Swego

https://pozytywniwteczy.pl/mural-z-okazji-swiatowego-dnia-aids

6 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji odsłonięto na warszawskim Powiślu mural. Grafika została stworzona przez Annę Moderską i nawiązuje do Światowego Dnia Walki z AIDS.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na sytuację osób żyjących z HIV w Polsce, na stygmatyzację i odrzucenie, którego tak często doświadczają. Mamy nadzieję. że dzięki takim działaniom w przestrzeni publicznej, więcej osób pomyśli o ludziach żyjących z HIV i AIDS, pomyśli o zrobieniu testu, pomyśli o zdrowszym życiu.

Realizatorem i pomysłodawcą murala jest Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, a powstał on dzięki sfinansowaniu przez Gilead Polska sp. z o.o. w ramach projektu Miasto Uczy III.

On November 6, on the occasion of the International Tolerance Day, a mural was unveiled in Warsaw’s Powiśle. The graphics created by Anna Moderska refered to the World AIDS Day and an issue of not loving “thy neighbour”.

The aim of the project is to draw attention to the situation of people living with HIV in Poland, to the stigma and rejection they so often experience. We hope. that thanks to such activities in the public space, more people will think about people living with HIV and AIDS, think about taking a test, think about a healthier life.

The producer and originator of the mural is the Association Pozytywni w Teczy, and it was created thanks to financing by Gilead Polska sp.z o.o. as part of the “Miasto Uczy III” project.